Menü
Sonuçlar
Bilgi al
Ana Sayfa Sonuçlar Bilgi Al Denemeyi PDF İndir Öğretmen Giriş Öğretmen Kayıt Ol Kayıtlı Öğrenci
146710

Kullanım Koşulları

İş bu sözleşme FUFUK YAYINLARI EĞİTİM VE TİCARET'e ait FufukDeneme.com adlı internet sitesine üye olmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir. FufukDeneme.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar ve bu sözleşmenin kabulü hizmetin verilmesi için bir ön şarttır. Üyelik formunu doldurup sistem üzerinden üyelik kabulünü onaylayan herkes üyelik sözleşmesini” okumuş , onaylamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar FufukDeneme.com: T.C. Yasalarına uygun olarak MANİSA'da kurulu bulunan FUFUK YAYINLARI EĞİTİM VE TİCARET'e aittir. FufukDeneme.com üyelerine internet üzerinden sınavlar yayınlar, kitaplar ve beyin egzersizleri ve başkaca ürünler sunan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

Üye : Internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek FufukDeneme.com’a kaydolan İnternet kullanıcısı ise iş bu sözleşmede "Üye" olarak da anılacaktır. Kullanıcı : FufukDeneme.com’ u kullanmaya hak kazanmış kişileri ifade edecektir.

MADDELER :

1. Bütün üyelik tiplerinde üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. FufukDeneme.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

2. FufukDeneme.com adlı FUFUK YAYINLARINA ait olup, bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek FufukDeneme.com, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir.

3. FufukDeneme.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belgeve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FufukDeneme.com ‘un hiçbir sorumluluğu yoktur.

4. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan FufukDeneme.com sorumlu tutulamaz.

5. Üye, FufukDeneme.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FufukDeneme.com ‘a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FufukDeneme.com ‘un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6. Üyenin onay vererek sitede paylaştığı kişisel bilgiler üyenin ilgi alanına yönelik haber ve etkinlikler sunmak, sitedeki ve uygulamalardaki yeniliklerden ve etkinliklerden haberdar etmek, sitede sunulan ürünlerin, hizmetin, içeriğin geliştirilmesi, sunulması ve iyileştirilmesi için veya gerekli görülen hallerde üyeden herhangi bir izin almaksızın kullanılabilecektir.

7. Üyeler, kişisel bilgileri dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını, üye ayrıca ve açıkça yazılı bir bildirimde bulunulmadığı sürece FufukDeneme.com ‘a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. FufukDeneme.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri yasalara uygun bir şekilde kullanabilir

8. Üyeler, FufukDeneme.com’ un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğacak her türlü zararlardan doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle FufukDeneme.com’a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. FufukDeneme.com’un tüm yasal hakları ayrıca saklıdır.

9. Üyeler, FufukDeneme.com’da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; FufukDeneme.com’a ait olmayan herhangi bir ürünün , yayının ya da hizmetin satışına, transferine ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

10. Üyeler, hizmetin kullanımına ilişkin gerek tüzel, gerekse bireysel kullanımını engelleyecek, hizmeti ve hizmete erişimi veya iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Aksine bir davranış halinde üyelik sona erdirilir ve oluşan zarar kendisinden tazmin edilir.

11. FufukDeneme.com’un çeşitli sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve bu içeriğe ait hiçbir ürün, hizmet ve benzeri hiçbir yükümlülükten sorumlu değildir.

12. FufukDeneme.com’da kullanılan her türlü içeriğin tüm hakları saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması, dağıtılması ve izinsiz kullanımı yasaktır. Aksine bir davranışın tespiti halinde üye oluşan tüm zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

13. FufukDeneme.com tarafından promosyon veya bir şekilde bedelsiz olarak verilmiş her türlü hizmet gerekli görüldüğünde FufukDeneme.com tarafından sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Üyeliklerde FufukDeneme.com gerekli gördüğünde her hangi bir bildirimde bulunmaksızın üyelik kaydını silme veya sınırlandırma işlemini yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hiçbir hak iddia edemez.

14. FufukDeneme.com tarafından sağlanan hizmetin teknik aksaklıklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, internet, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek tüm aksaklıklardan dolayı FufukDeneme.com sorumlu tutulamaz. FufukDeneme.com üyelerin siteye erişiminde yaşanabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz.

15. Internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcıları FufukDeneme.com’a üye olurlar, üye olurken verilen tüm iletişim bilgilerinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. FufukDeneme.com üyeyle olan tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile veya üye olurken bildirdiği telefon numarası ile yapabilir. FufukDeneme.com üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından, geçersizliğinden doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

16. FufukDeneme.com’a üyelik işlemi gerçekleştirilirken talep edilen üyeye ait adı, soyadı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, okulu, ilçesi, ili ve kullanıcı şifresi kayıt altına alınmaktadır.

17. FufukDeneme.com üyeliği kişiye özeldir. FufukDeneme.com izni ve onayı olmaksızın başkalarına satılamaz veya her ne şekilde olursa olsun devredilemez.

18. Üyeliğin iptali durumunda herkes hakkında aynı işlem yapılır. Üye hakkındaki tüm kayıtlar silinir. Sözleşmenin kurallarını ihlal etmesi durumunda, üyeliği sonlandırılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

19. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan FufukDeneme.com sorumlu tutulamaz. Üye tüm üyelik bilgilerini ve şifrelerini korumakla yükümlüdür.

20. FufukDeneme.com’a kişisel bilgiler hem online hem de offline durumundayken koruma altında bulunmaktadır. Üye tarafından verilen bilgiler SSL güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Üye, site ile olan yazışmalarında kredi kartı bilgilerini paylaşmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan FufukDeneme.com sorumlu tutulamaz.

21. Üye eğer öğrenci ise öğretmenlerin oluşturacağı sınıfına eklemesine izin vereceğini beyan eder. Eğer ekleyen kişi kendi öğretmeni olmaması durumunda iletişim bölümünden mail adresimize şikayet ederek durumu bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde oluşacak tüm olaylardan fufukdeneme.com sorumlu tutulamayacağını beyan eder. Profilinizde hangi öğretmen sizi eklemiş görebilirsiniz.

22. Üye eğer öğretmen üyelik almışsa sınıfına ekleyeceği öğrencilerin velilerinden izin almış ve o şekilde eklediğini beyan eder. İzin alınmadan eklenen öğrencilerden fufukdeneme.com sorumlu tutulamaz. İzin alınmadan eklenen öğrenciler şikayet halinde öğretmenin üyeliği tamamen silinir.

23. FufukDeneme.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

24. FufukDeneme.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. FufukDeneme.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden ve cezai diğer tüm hususlardan doğan tüm hukuki sorunlardan FufukDeneme.com sorumlu tutulamaz.

25. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

26. İş bu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklar halinde Ankara mahkemeleri yetkilidir.

15 Ağustos 2019 İtibari ile geçerlidir.
SİTE İSTATİSTİKLERİKayıtlı Öğrenci
146710

Kayıtlı Öğretmen
1689

Kayıtlı Deneme
28

Kayıtlı Soru
1480

Yazarlarımız | Kullanım Koşulları | İletişim


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Türkiye Geneli Online FUFUK Deneme Takvimi